Samenwerking OKIDO

OKIDO is een samenwerkingsverband dat bestaat uit enkele instellingen voor Gehandicaptenzorg, Jeugdhulpverlening en Welzijnswerk in Amsterdam

De volgende organisaties maken deel uit van dit samenwerkingsverband:

– Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis

– Cordaan

– MEE Amstel en Zaan

– Omega

– De Gemeente Amsterdam

– Stichting Combiwel Amsterdam (beheert het Centraal Meld- en Coördinatiepunt)

OKIDO werkt ook samen met de ouder- en kindteams.
Daar waar OKIDO zich richt op kinderen in de reguliere kindercentra, richt het ouder- en kindteam zich met name op het kind in de gezinssituatie. Aan ieder kindercentrum van Amsterdam is een ouder- en kindadviseur gekoppeld.

OKIDO informeert de ouder-en kindadviseur over het actief zijn van een OKIDO-traject voor een bepaald kind. Wanneer de problematiek van een kind meer zorg vraagt dan alleen die van OKIDO binnen het kindercentrum, kan OKIDO de ouder- en kindadviseur inschakelen. Beide gebeurt in samenspraak met de ouders.