Procedure OKIDO

Als een kind geplaatst is op een kindercentrum en ouders en groepsleiding zijn van mening dat het kind extra begeleiding of verzorging nodig heeft, dan kan hiertoe ondersteuning bij OKIDO aangevraagd worden.

Een kind moet bij aanmelding nog wel minimaal een half jaar op het kindercentrum verblijven. Ouders geven toestemming voor aanmelding van hun kind bij OKIDO.

De procedure van aanvraag tot toekenning van de ondersteuning is als volgt:

Kindercentra melden zich telefonisch aan bij OKIDO.

Een consulent van OKIDO regelt een intakegesprek. Dit gesprek met groepsleiding en ouders vindt plaats op het kindercentrum. Aan de hand van de uitkomst van de intake stelt OKIDO het ondersteuningsaanbod vast. Voor enkele onderdelen van het aanbod is een indicatie nodig. De consulent verzorgt samen met de ouders de aanvraag hiertoe.

OKIDO draagt zorg voor het in gang zetten van de gespecialiseerde ondersteuning. Bij het aanbod van extra uren groepsleiding dient het kindercentrum zelf iemand te zoeken die zij hiervoor geschikt acht. Deze medewerker komt in dienst van het betreffende kindercentrum. Het kindercentrum is verantwoordelijk voor de geschiktheid en de salariëring.

Bij de kortdurende variant neemt één van de orthopedagogisch medewerkers van OKIDO, na telefonische aanmelding, contact op met het kindercentrum en maakt een afspraak voor een consult. Afhankelijk van de vraag kunnen er nog enkele consulten volgen.