Doelstelling OKIDO

OKIDO stelt zich ten doel de kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsprobleem  of een beperking die gebruik maken van de reguliere kindercentra (kinderdagverblijf, voorschool, peuterspeelzaal en naschoolse opvang) te laten profiteren van de ontwikkelingsmogelijkheden die deze kindercentra jonge kinderen te bieden hebben. En ze de kans te geven samen op te trekken met leeftijdsgenootjes.