Doelgroep OKIDO

OKIDO richt zich op kinderen die reeds geplaatst zijn in een kindercentrum en voor wie het volgende geldt:

Kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand.

Kinderen met een gedragsprobleem of contactprobleem.

Kinderen met een verstandelijke beperking.

Kinderen met een lichamelijke beperking.

Kinderen met een meervoudige beperking.

Kinderen met een zintuiglijke beperking.