Home


Alle kinderen moeten de kans krijgen om met leeftijdgenootjes op te groeien.  Ook de kinderen bij wie er zorgen zijn over de manier waarop zij zich ontwikkelen of  kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking.

Daarom: geïntegreerde opvang moet kunnen

Voor jonge kinderen met een ontwikkelingsprobleem is de kans om op te groeien met andere kinderen, het liefst uit de eigen buurt, niet altijd vanzelfsprekend. Deze kinderen vragen extra en vaak specifieke zorg en aandacht van groepsleiding. Zowel in het belang van het kind als van de ouders gaat de voorkeur van veel ouders daarom vaak uit naar geïntegreerde opvang. Opvang waarbij een kind met een bepaalde problematiek in een regulier kindercentrum in zijn vertrouwde omgeving kan zijn, samen met kinderen uit de buurt.

Geïntegreerde kinderopvang is voor kinderen van belang als voorbereiding op het leven in een samenleving waarbij kinderen samen spelen en volwassenen samen leven en elkaar accepteren.

OKIDO maakt dit mogelijk!
OKIDO maakt het mogelijk dat deze kinderen, desgewenst onder deskundige begeleiding, naar een kinderdagverblijf/voorschool of de naschoolse opvang bij hen in de buurt kunnen gaan. Deze kindercentra bieden  kinderen naast het gezin een vertrouwd milieu met optimale mogelijkheden tot ontplooiing.

In Amsterdam wordt deze visie breed gedragen en daarom ook ondersteund met deskundigheid en financiële middelen.