Home

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsprobleem of beperking moeten kunnen opgroeien met leeftijdgenootjes. OKIDO maakt het mogelijk dat deze kinderen, desgewenst onder deskundige begeleiding, naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal/voorschool of de naschoolse opvang bij hen in de buurt kunnen gaan. Deze kindercentra bieden deze kinderen naast het gezin een vertrouwd milieu met optimale mogelijkheden tot ontplooiing.

Geïntegreerde opvang moet kunnen
Voor jonge kinderen met een ontwikkelingsprobleem is de kans om op te groeien met andere kinderen, het liefst uit de eigen buurt, niet altijd vanzelfsprekend. Deze kinderen vragen extra en vaak specifieke zorg en aandacht van groepsleiding. Zowel in het belang van het kind als van de ouders gaat de voorkeur van veel ouders daarom vaak uit naar geïntegreerde opvang. Opvang waarbij een kind met een bepaalde problematiek in een regulier kindercentrum in zijn vertrouwde omgeving kan zijn, samen met kinderen uit de buurt.

Geïntegreerde kinderopvang is voor kinderen van belang als voorbereiding op het leven in een samenleving waarbij kinderen samen spelen en volwassenen samen leven en elkaar accepteren.