Home

Ouders willen het beste voor hun kind en het liefst willen kinderen samen met leeftijdgenootjes spelen en opgroeien. Soms wil dat niet goed lukken. Dan kan Okido helpen door te kijken wat er nodig is om kinderen toch naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool of de buitenschoolse opvang bij hen in de buurt te laten gaan.

Wij adviseren de ouders en de groepsleiding
Soms is er voor uw kind extra aandacht nodig om het de kans te geven om op te groeien en te spelen met andere kinderen uit de eigen omgeving. Dat kan natuurlijk het beste op het kinderdagverblijf, de voorschool, de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang in uw eigen buurt. Als er meer aandacht voor uw kind nodig is dan door de groepsleiding kan worden gegeven, kan OKIDO worden ingeschakeld. Dat wordt altijd in overleg met u, als ouder van het kind, gedaan. OKIDO kijkt samen met u en de groepsleiding wat er nodig is voor uw kind op de groep en brengt daarvoor advies uit aan u en aan de groepsleiding.