Home OKIDO

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsprobleem of beperking moeten kunnen opgroeien met leeftijdgenootjes. OKIDO maakt het mogelijk dat deze kinderen, desgewenst onder deskundige begeleiding, naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal/voorschool of naar de naschoolse opvang bij hen in de buurt kunnen gaan.Deze kindercentra bieden deze kinderen naast het gezin een vertrouwd milieu met optimale mogelijkheden tot ontplooiing.

Geïntegreerde opvang moet kunnen.
Voor jonge kinderen met een ontwikkelingsprobleem is de kans om op te groeien met andere kinderen, het liefst uit de eigen buurt, niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn ze aangewezen op gespecialiseerde vormen van opvang. Deze opvang is vaak ver van huis en bovendien alleen gericht op kinderen met een vergelijkbare problematiek.

Zowel in het belang van het kind als van de ouders gaat de voorkeur van veel ouders uit naar een geïntegreerde opvang. Zo kan het kind met een bepaalde problematiek in een regulier kindercentrum in zijn vertrouwde omgeving worden opgevangen, samen met kinderen uit de buurt.

En bovendien biedt geïntegreerde kinderopvang een reëel beeld van de samenleving, waarin kinderen samen opgroeien en elkaar accepteren.