Home OKIDO

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft een monitoronderzoek gedaan naar de meerwaarde van OKIDO.

Klik op onderstaande link om dit onderzoek te kunnen downloaden:

http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Publicaties-Rapportage-monitoronderzoek-naar-de-meerwaarde-van-OKIDO

Presentatie van dit onderzoek vindt plaats op:

donderdag 10 april om 16:00 uur

te Huize Lydia

Roelof Hartplein 2-a

1071 TT  Amsterdam

Wees allen welkom.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsprobleem of handicap moeten kunnen opgroeien met leeftijdgenootjes. OKIDO maakt het mogelijk dat deze kinderen, desgewenst onder deskundige begeleiding, naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal/voorschool of naar de naschoolse opvang bij hen in de buurt kunnen gaan.

Geïntegreerde opvang moet kunnen.
Voor jonge kinderen met een ontwikkelingsprobleem is de kans om op te groeien met andere kinderen, het liefst uit de eigen buurt, niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn ze aangewezen op gespecialiseerde vormen van opvang. Deze opvang is vaak ver van huis en bovendien alleen gericht op kinderen met een vergelijkbare problematiek.

Zowel in het belang van het kind als van de ouders gaat de voorkeur van veel ouders uit naar een geïntegreerde opvang. Zo kan het kind met een bepaalde problematiek in een regulier kindercentrum in zijn vertrouwde omgeving worden opgevangen, samen met kinderen uit de buurt.

En bovendien biedt geïntegreerde kinderopvang een reëel beeld van de samenleving, waarin kinderen samen opgroeien en elkaar accepteren.